Medisinstart - opplæringsprogram

Medisinstart er en tjeneste for pasienter som skal starte med en ny hjertemedisin. Tjenesten består av to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt de første ukene etter oppstart med den nye medisinen. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.

Medisinstart er en bransjefelles standardisert tjeneste. Alle ansatte har en viktig rolle med å informere om Medisinstart, men kun tjenestefarmasøyter kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er lagt opp slik at det kan gjennomføres på apoteket. Alt du trenger å vite for å gjennomføre opplæringsprogrammet finner du på Apotekinfo, Apotekforeningens lukkede medlemssider. Spør din apoteker om brukernavn og passord for å få tilgang.

Opplæringsprogram for alle ansatte

  • E-læringskurset AP118 Medisinstart på 1-2-3 (via apotekets læringsportal)

Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyt

Tjenesten skal kun utføres av farmasøyter som har gjennomført opplæringsprogrammet og har et kompetansebevis signert av apoteker. Både reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter kan bli tjenestefarmasøyt. I 2021 er det nytt opplæringsprogram for å bli tjenestefarmasøyt. Farmasøyter som allerede er godkjente tjenestefarmasøyter må senest 1.janunar 2022 dokumentere regodkjenning i revidert kompetansebevis. 

Opplæringen består av tre områder:

  • Farmakoterapi ved hjerte- og karsykdom
  • Kommunikasjon
  • Tjenesten Medisinstart

For å utføre Medisinstart skal farmasøyten være faglig oppdatert. Dette dokumenteres ved å bestå testen AP222 Kunnskapstest - Hjerte og kar. Se Apotekinfo for læringsmål og anbefalte kunnskapskilder.

Tjenestefarmasøyter skal lese skriftlig materiell, bestå e-læringskurs om tjenesten, trene på å utføre tjenesten i praksis og bestå en avsluttende test. En detaljert beskrivelse av opplæringsprogrammet og tilgang til opplæringsmateriell finnes på Apotekinfo.

Apoteker skal godkjenne at farmasøyten har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten. Apoteker og den enkelte tjenestefarmasøyt avtaler hvilke elementer av opplæringen som skal inngå som en del av den rutinemessige regodkjenningen, og hvor ofte den skal gjennomføres. Minimumskravet for alle tjenestefarmasøyter som aktivt gjennomfører tjenesten er at de hvert 3. år består "AP222 Kunnskapstest - Hjerte og kar 

 

Logg inn i Apotekinfo for å få tilgang til opplæringsprogrammet