Apokus mot 2025

Apokus mot 2025

Hvordan skal Apokus jobbe for å videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for legemidler? Målbilde og satsningsområder mot 2025 er beskrevet i vår strategi som ble vedtatt av styret i juni 2020.

Les vår strategi
Menneskene

Menneskene

I Apokus jobber det et team av medarbeidere med erfaring fra apotek, farmasifaglig kurs- og tjenesteutvikling, forskning og digital kommunikasjon.

Kontakt oss
Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

Apokus består av et flerfaglig team med kompetanse innen apotek farmasi, forskning, design og opplæring. Vi utvikler opplæring for apotekene, og påtar oss praksisnære forsknings- og utviklingsoppgaver på oppdrag fra apotekene.

Våre produkter og tjenester