Våre produkter og tjenester

Apokus er et bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Vi tilbyr egenutviklede e-læringskurs og opplæringsaktiviteter for legemiddelrådgivere i apotek.

Vi står også for gjennomføring av utviklingsprosjekter og forsøksvirksomhet i apotek.

Kompetanseutvikling

Vi lager bransjekurs som oppdaterer og videreutvikler apotekansattes ferdigheter som legemiddelrådgivere. Vi spesialiserer oss på nettbaserte kurs.

Vi vektlegger at våre opplæringsprogrammer skal gi kunnskap som kan omsettes til god faglig praksis i apotek. Vi utvikler selv kursene, og samarbeider ofte med kompetansesentre og ledende fagpersoner.  I utviklingen av et opplæringsprogram forankres faglig praksis i nasjonale faglige retningslinjer,  eller andre annerkjente kilder og terapiretningslinjer.

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

I 2012 lanserte vi kurspakken Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Apotek og andre interessenter kan tegne abonnement på for sine ansatte. Abonnenter av Apokus:365 kan fritt benytte alle kursene i serien og få tilgang til nye kurs så raskt de er lansert.  Nye kurs produseres hele tiden. Gjennom vårt kurssøk kan du se hvilke kurs som er tilgengelig til enhver tid.

Gå til kurssøk og finn kurs

Utvikling og forsøksvirksomhet

Vi arbeider med praksisnære utvikling- og forsøksprosjekter som har som formål å forbedre apotekets tjenester til legemiddelbrukerne. Vi påtar oss både eksterne konsulentoppdrag fra f.eks Apotekforeningen og gjennomfører egne prosjekter.

Les mer om vår utviklingsvirksomhet