Utvikling av Introduksjon til norsk apotekpraksis – et opplæringsprogram for nyansatte farmasøyter

Utvikling av Introduksjon til norsk apotekpraksis – et opplæringsprogram for nyansatte farmasøyter

Apokus utvikler med støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi opplæringsprogrammet "Introduksjon til norsk apotekpraksis". Primær målgruppen for opplæringsprogrammet er farmasøyter med internasjonal utdannelse som kommer til Norge for å jobbe i apotek. Utviklingsprosjektet startet i 2020 og forventes å gå over noen år. E-læringskursene vil i utviklingsperioden gjøres tilgjengelig for abonnenter av Kurskatalogen Apokus:365.