Stomi

Stomi

Kolostomi, ileostomi og urostomi er ulike former for stomi. Hva kjennetegner disse? Hvordan kan sår hud og lekkasjer forebygges? Lær mer om stomiutstyr og hvilke råd du kan gi pasienter med stomi.

Om kurset
kurskode: MA108

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til forskjellige former for stomi
  • Har oversikt over vanlig stomiutstyr og prinsipper for stell
  • Kjenner til vanlige utfordringer ved stomi
  • Kan gi råd til pasienter med stomi

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med
Trine Standal, stomi- og kontinenssykepleier, Gastrokirurgisk poliklinikk ved Akershus universitetssykehus HF.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: MA108
Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Kateter

Kateter

Tømming av blæren kan gjøres med et engangskateter eller et permanent kateter. Hvordan skal disse brukes? Hvilke utfordringer er vanlige? Lær mer om urinkateter og hvilke råd du kan gi pasienter med kateter.