Riktig bruk av insulin

Riktig bruk av insulin

I Norge bruker ca. 75 000 personer insulin. Hvordan brukes insulin i behandlingen av type 1- og type 2-diabetes? Hva er føling, og hvordan kan det behandles? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter som bruker insulin.

Om kurset
kurskode: HO116

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva insulin er
  • Har oversikt over hvordan insulin brukes i behandlingen av type 1- og type 2-diabetes
  • Kjenner til vanlige bivirkninger ved bruk av insulin
  • Kjenner til preparater og utstyr som brukes ved insulinbehandling
  • Kan gi gode råd til kunder som bruker insulin

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Kåre I. Birkeland, overlege og professor, Nyremedisinsk seksjon, Rikshospitalet, og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

 

Relaterte kurs
kurskode: HO116
Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.

Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.