Revmatoid artritt

Revmatoid artritt

Hva betyr det å ha revmatoid artritt? Og hvilken behandling finnes? Lær mer om legemidlene som brukes, og hvilke gode råd du kan gi til pasienter med revmatoid artritt.

Om kurset
kurskode: MU110

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva revmatoid artritt er
  • Har oversikt over hvordan revmatoid artritt kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner legemiddelgruppene som brukes i
    behandlingen av revmatoid artritt
  • Kan gi gode råd til personer med revmatoid artritt


Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kirsten K. Viktil, Klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek


Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

 

Relaterte kurs
kurskode: MU110
Revmatoid artritt og farmakoterapi

Revmatoid artritt og farmakoterapi

De senere årene har det kommet nye behandlingsprinsipper for revmatoid artritt. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved revmatoid artritt.