Parkinsons sykdom og farmakoterapi

Parkinsons sykdom og farmakoterapi

Det finnes ingen kur mot Parkinsons sykdom, men symptomene kan lindres med ulike legemidler. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig legemiddelbruk ved Parkinsons sykdom.

Om kurset
kurskode: NE225

Etter endt kurs er målet at du

  • kjenner behandlingsprinsippene for Parkinsons sykdom
  • kjenner egenskapene til legemiddelgruppene som brukes i behandlingen
  • har oversikt over utfordringer i legemiddelbehandlingen
  • vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk ved Parkinsons sykdom

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Kari Anne Bjørnarå, Overlege ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Det anbefales at du har tatt kurset NE124 Parkinsons sykdom før du starter dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: NE225
Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom

Mange forbinder Parkinsons sykdom med skjelvende hender og stiv gange. Vet du hvilke andre vanlige symptomer man kan få? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om Parkinsons sykdom og hvilke råd du kan gi.