Norsk kultur i apotek

Norsk kultur i apotek

Kulturforskjeller kan føre til misforståelser. Ved å ha kunnskap om forskjellene kan misforståelser unngås. Dette kurset gir en innføring i norsk arbeidskultur, holdninger og forventninger som nordmenn flest har til hverandre og til apotekansatte.

Om kurset
kurskode: NY006

Etter endt kurs er målet at du  

  • vet hva kultur er og hvordan kulturforskjeller kan påvirke samspillet mellom folk
  • vet hva som er typiske kjennetegn ved den norske arbeidsplassen
  • vet hvilke holdninger nordmenn generelt har til respekt, likestilling, ærlighet og diskresjon
  • vet hvilken atferd som forventes av deg som jobber i apotek

Målgruppen for kurset er farmasøyter som er utdannet i et annet land enn Norge, og som nylig har lært seg norsk.

Dette kurset er laget av Apokus og er en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

 

Litteratur
kurskode: NY006

Bøker:

Relaterte kurs
kurskode: NY006
Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.

Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Innføring i norsk kommunikasjon

Innføring i norsk kommunikasjon

For å kommunisere godt må man kommunisere på riktig måte i det landet man er i. Dette kurset gir deg en innføring i hva som regnes som høflig og uhøflig i Norge, i tillegg til å gi deg verktøy for å sikre at du forstår de du snakker med best mulig.

Innføring i nødekspedisjon

Innføring i nødekspedisjon

Noen ganger møter du pasienter som trenger et legemiddel, men som ikke har gyldig resept. Hva er en god håndtering av slike situasjoner? Lær mer om dette og om hva en nødekspedisjon er.

Istandgjøring av legemidler

Istandgjøring av legemidler

Noen legemidler må gjøres i stand før utlevering. Hva er viktige trinn ved istandgjøringer av antibiotikamiksturer og anbrudd av legemidler? Dette og hva som skal kontrolleres og dokumenteres ved slike istandgjøringer lærer du mer om i kurset.

Opplæringsreisen

Opplæringsreisen

Det er mye å lære når du skal jobbe i et norsk apotek. Hvilken opplæring bør du gjennomføre for å få en god start? Les mer om dette og hva som inngår i opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».