Nødekspedisjon

Nødekspedisjon

Iblant møter du pasienter som trenger et legemiddel, men som mangler gyldig resept. Hva er viktig å vurdere når pasienter mangler resept? Hva skal dokumenteres? Lær mer om hvordan håndtere situasjoner der nødekspedisjon kan være aktuelt.

Om kurset
kurskode: AP225

Etter endt kurs er målet at du:

 • Kjenner til lovgrunnlaget for nødekspedisjon
 • Vet hva som er viktig å vurdere før en nødekspedisjon
 • Vet hva du må vurdere ved en nødekspedisjon
 • Vet hva du må dokumentere ved en nødekspedisjon

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med;

 • En arbeidsgruppe bestående av apotekansatte:
  • Edina Causevic, farmasøyt, Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
  • Vegar Nordeng, apoteker, Boots apotek Grünerløkka
  • Viyan Tarin, apoteker, Apotek 1 Holmen
  • Åse Ertesvåg, apoteker, Vitusapotek Blindern

 • Fagavdelingen i Apotekforeningen

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).