Kateter

Kateter

Tømming av blæren kan gjøres med et engangskateter eller et permanent kateter. Hvordan skal disse brukes? Hvilke utfordringer er vanlige? Lær mer om urinkateter og hvilke råd du kan gi pasienter med kateter.

Om kurset
kurskode: UR102

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over forskjellige former for urinkateterisering
  • Har oversikt over vanlig kateterutstyr
  • Vet hvordan RIK skal utføres
  • Kjenner til vanlige utfordringer ved bruk av urinkateter
  • Kan gi råd til pasienter med urinkateter

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Ole-Johnny Kornbak, uroterapeut, Urologisk poliklinikk ved Akershus universitetssykehus HF

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: UR102
Stomi

Stomi

Kolostomi, ileostomi og urostomi er ulike former for stomi. Hva kjennetegner disse? Hvordan kan sår hud og lekkasjer forebygges? Lær mer om stomiutstyr og hvilke råd du kan gi pasienter med stomi.