Innføring i norsk kommunikasjon

Innføring i norsk kommunikasjon

For å kommunisere godt må man kommunisere på riktig måte i det landet man er i. Dette kurset gir deg en innføring i hva som regnes som høflig og uhøflig i Norge, i tillegg til å gi deg verktøy for å sikre at du forstår de du snakker med best mulig.

Om kurset
kurskode: NY005

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som regnes som god kommunikasjon i Norge
  • Kjenner til hva som regnes som verbal og nonverbal høflighet og uhøflighet
  • Kjenner til forskjellene mellom ulike spørsmålstyper
  • Vet hvordan du kan stille spørsmål og lytte for best å forstå den du snakker med

Målgruppen for kurset er farmasøyter som er utdannet i et annet land enn Norge, og som nylig har lært seg norsk.

Dette kurset er laget av Apokus og er en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

 

Litteratur
kurskode: NY005

Nettsider:

Bøker: 

  • Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek. Norsk i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget, 2021.
  • Karin Ellis. Kunsten å arbeide med nordmenn. Ellis culture, 2018.
  • Pål Gulbrandsen og Arnstein Finset. Skreddersydde samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2019.
  • Øyvind Dahl. Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013.
Relaterte kurs
kurskode: NY005
Norsk kultur i apotek

Norsk kultur i apotek

Kulturforskjeller kan føre til misforståelser. Ved å ha kunnskap om forskjellene kan misforståelser unngås. Dette kurset gir en innføring i norsk arbeidskultur, holdninger og forventninger som nordmenn flest har til hverandre og til apotekansatte.

God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.

Ung kunde – kommunikasjon

Ung kunde – kommunikasjon

I dette kurset skal du få tips til hvordan ta initiativ til dialog med ungdommer som ønsker å kjøpe reseptfrie legemidler.

Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.

Risikokommunikasjon i praksis

Risikokommunikasjon i praksis

Vil du se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis? I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.