Blodtrykkssenkende legemidler

Blodtrykkssenkende legemidler

Rundt 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det med blodtrykksbehandling? Lær mer om blodtrykkssenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt blodtrykk.

Om kurset
kurskode: HJ118

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Lene Vernås Halvorsen, overlege og forsker, Nyremedisinsk avdeling, OUS, Ullevål og Institutt for klinisk medisin, UiO

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva høyt blodtrykk er
  • Har oversikt over hvordan høyt blodtrykk kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike blodtrykkssenkende legemidlene
  • Kan gi gode råd til pasienter med høyt blodtrykk

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre.
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: HJ118
Kolesterolsenkende legemidler

Kolesterolsenkende legemidler

Høyt kolesterol må både forebygges og behandles. Hva er høyt kolesterol? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om kolesterolsenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt kolesterol.

Kolesterolsenkende behandling

Kolesterolsenkende behandling

Rundt 50 % av befolkningen får en hjerte- og karhendelse i løpet av livet. Lær om hvordan kolesterolsenkende behandling kan redusere risikoen, og når behandling bør startes. Få også kunnskap om virkningsmekanismer og utfordringer med etterlevelse og bivirkninger.

Antihypertensiva

Antihypertensiva

Hvordan beregnes risiko for hjerte- og karsykdom? Når bør man behandle høyt blodtrykk med legemidler? Lær mer om hva nasjonal retningslinje sier om dette, valg av legemiddel og aktuelle kombinasjoner.