Alkohol og legemidler

Alkohol og legemidler

Noen ganger kan inntak av alkohol gi skadelige interaksjoner med legemidler. Det kan føre til rusforsterkning, uønskede bivirkninger og i noen tilfeller terapisvikt. Hvilke legemidler bør ikke kombineres med alkohol? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi om alkohol og legemidler.

Om kurset
kurskode: IK105

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hva alkohol kan føre til ved bruk av enkelte legemidler 
  • vet når alkohol ikke bør brukes med legemidler 
  • har oversikt over noen eksempler på når man bør vise måtehold
  • kan gi råd om bruk av alkohol ved bruk av legemidler

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Olav Spigset, overlege og professor i klinisk farmakologi, St. Olavs hospital / NTNU.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: IK105
Interaksjonshåndtering

Interaksjonshåndtering

Legemiddelinteraksjoner kan føre til alvorlige bivirkninger eller terapisvikt. Hvordan kan du som farmasøyt, fange opp og avverge dette? Lær mer om bruk av støtteverktøy, individuell vurdering av interaksjoner og behovet for tiltak.

Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Bilkjøring og legemidler

Bilkjøring og legemidler

Mange legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil, og for noen legemidler er det helt bestemte regler som gjelder. Hvor lenge etter inntak må man vente før man kan kjøre? Hva er høyeste tillatte dose? Lær mer om regelverket, og hvordan du som apotekansatt kan gi råd om bilkjøring og legemidler.