ADHD og farmakoterapi

ADHD og farmakoterapi

Ved ADHD er et sentralstimulerende legemiddel førstevalget. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved ADHD.

Om kurset
kurskode: NE222

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner behandlingsprinsippene for ADHD
  • Kjenner egenskapene til de ulike legemiddelgruppene
  • Har oversikt over utfordringer ved legemiddelbehandlingen
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av legemidler ved ADHD

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Espen Anker, lege og spesialist i psykiatri.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Det anbefales at du har tatt kurset NE121 ADHD før du tar dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: NE222
ADHD

ADHD

Ved ADHD kan man ha mye energi og kreativitet, men også uro og konsentrasjonsvansker. Hvilke behandlingsalternativer finnes? Hva er riktig bruk av sentralstimulerende legemidler? Lær mer om ADHD og hvilke råd du kan gi.