Utvikling av Introduksjon til norsk apotekpraksis – et opplæringsprogram for nyansatte farmasøyter

Apokus utvikler med støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi opplæringsprogrammet "Introduksjon til norsk apotekpraksis". Primær målgruppen for opplæringsprogrammet er farmasøyter med internasjonal utdannelse som kommer til Norge for å jobbe i apotek. Utviklingsprosjektet startet i 2020 og forventes å gå over noen år. E-læringskursene vil i utviklingsperioden gjøres tilgjengelig for abonnenter av Kurskatalogen Apokus:365.

Formål med utviklingsprosjektet

Formålet er å utvikle et opplæringsprogram kalt «Introduksjon til norsk apotekpraksis» som skal inngå i den bransjefelles kurskatalogen Apokus:365. Opplæringsprogrammet skal gjøre det mulig for apotekene å innføre et felles læringsløp for nyansatte farmasøyter med utdannelse fra utlandet. Det bransjefelles læringsløpet skal gjøre det mulig for apotekaktørene å sikre at alle internasjonale farmasøyter får opplæring i norsk apotekpraksis og en apotektilpasset versjon av nasjonale fag. Alle trenger basiskompetanse i dette, og alle trenger det på plass så raskt som mulig etter første arbeidsdag i et norsk apotek. Mye egner seg for nettbasert undervisning som kan gjennomføres før oppstart.   Innholdet i opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis» skal også kunne brukes ovenfor farmasøyter med norsk farmasiutdannelse – eksempelvis studenter i praksis og nyansatte farmasøyter som har jobbet flere år i andre bransjer.

Læringsløpet er nærmere beskrevet i rapporten «Bransjefelles læringsløp for internasjonale farmasøyter» skrevet av Apokus på oppdrag fra Apotekforeningen i 2018. Forventet gevinst med å innføre et bransjefelles læringsløp er å

  • utligne forskjeller i kompetanse mellom nyutdannet farmasøyt fra et norsk lærested ift en internasjonal farmasøyt første arbeidsdag
  • styrke farmasifaglige kommunikasjonsferdigheter på norsk
  • avlaste arbeidsgiverne, og øke kvaliteten på opplæringen

Utviklingsprosjektet skal resultere i flere e-læringskurs, opplæringsvideoer, treningsoppgaver og et veilederkurs som til sammen utgjør opplæringsprogrammet.  Opplæringsprogrammet skal gjøres tilgjengelig via den digitale kurskatalogen Apokus:365 for abonnenter.

 

Prosjektorganisering

Prosjekteier er Apokus' styre. Apotekforeningens fagutvalg er styringsgruppe, som ledes av fagdirektør i Apotekforeningen.

 

Tidsplan og leveranser

Prosjektet startet opp i mars 2020. Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi har innvilget finansiering for utviklingsfasen, som er estimert til 2 år.

Kursene gjøres tilgjengelig etter hvert som de blir ferdigstilt. De første kursene ble lansert høsten 2020. En oversikt over tilgjengelige kurs ligger på apokus.no.