Om praktisk vaksinasjonskurs

Praktisk vaksinasjonskurs er obligatorisk for deg som skal bli ny vaksinatør i apotek. Kurset gir deg teoretisk innføring i og praktisk trening på viktige vaksinatøroppgaver som injeksjonsteknikk, aseptisk arbeidsteknikk, tilberedning av vaksiner og førstehjelp.

Målet med kursdagen er at du skal føle deg trygg på å gjennomføre vanlige vaksinatøroppgaver, og kan mestre potensielt utfordrende situasjoner ved vaksinasjon.

Kurset arrangeres av Apokus i samarbeid med kursinstruktører fra Akuttkompetanse, som er en etablert leverandør av kurs i vaksinasjon og førstehjelp for apotek i dag.

Hva skjer på kursdagen?

Kurset gjennomføres i fysiske samlinger med inntil 30 deltakere. Akuttkompetanse vektlegger engasjerende undervisning med høy grad av praktisk og realistisk trening, så du kan se frem til en morsom og aktiv dag på kurs!

Deltakere samarbeider to og to under treningen, for eksempel legge hverandre i sideleie, samarbeide om hjerte- og lungeredning og å sette intramuskulære injeksjoner (saltvann) i hverandres overarmer. Du vil få kyndig veiledning og oppfølging av kursinstruktører underveis for å sikre at du gjør alt riktig.

Deltakere må kunne tilberede og injisere vaksiner med aseptisk arbeidsteknikk, samt utføre aktuell førstehjelp for å få kurset godkjent. Det betyr at du må være tilstede hele kursdagen, og gjennomføre alle øvelsene på en tilfredsstillende måte.

Øvelsene som skal gjennomføres er følgende:

  • Aseptisk arbeidsteknikk
  • Tilberedning av vaksiner: blanding av tørrstoff og væske og opptrekk av vaksiner (merk at det kun benyttes sterilt saltvann og sukker ved tilberedning)
  • Injeksjonsteknikk: 4 intramuskulære injeksjoner i deltoidmuskelen, og 2 subkutane injeksjoner i overarmen (merk at det kun benyttes sterilt saltvann ved injeksjon)
  • Førstehjelp: håndtere ulike uønskede hendelser som kan forekomme ved vaksinasjon, bl.a. legge pasient i sideleie, utføre hjerte- og lungeredning (HLR) på førstehjelpsdukke, sette demo-adrenalinpenn (i ditt eget lår)

I tillegg må du vise forståelse for aktuelle prosedyrer og kunne kommunisere med «pasienten». Her kan du lese mer om programmet på kursdagen.

På selve kursdagen er det viktig at du har på deg klær som er egnet for aktivitet, inkludert en t-skjorte eller singlet som gjør det lett å komme til overarmen hvor det skal trenes på injeksjonsteknikk.

Praktisk vaksinasjonskurs er bransjefelles for alle apotek i Norge. Det erstatter de praktiske kursene som tidligere ble arrangert av hvert enkelt kjedekontor.

Hvem kan delta på kurset?

For å kunne delta på dette kurset må du være helsepersonell i apotek med autorisasjon eller lisens.

Du må være tiltenkt en rolle som vaksinatør i apotek, det må være avklart med din leder og du må ha gjennomført forberedende opplæring (se nedenfor).

Hva må du gjøre før kursdagen?

For å kunne delta må du ha gjennomført følgende obligatorisk opplæring: