Personvernerklæring

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Apokus håndterer dine personopplysninger.

Formål

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Apokus håndterer dine personopplysninger. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Apokus, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan identifisere en konkret person. Personopplysninger er for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse.

Hvilke opplysninger samles inn?

Apokus behandler personopplysningene når du har samtykket til å delta i en forskningsstudie eller benytter våre produkter og tjenester:

 • Apokus.no
 • Nyhetsbrev
 • Digitale opplæringsaktiviteter
 • Abonnement på kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver
 • Apokus’ sider på Facebook og YouTube

Vi bruker personopplysningene for å gjennomføre forskningsstudien eller gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Informasjonen vi samler inn kan eksempelvis være e-post, mobiltelefonnummer, fornavn, etternavn, adresse og interesser. Ved kjøp av abonnement brukes personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Vi analyserer data fra Apokus-brukere for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester.

Hvordan bruker vi dine opplysninger?

 Apokus.no

Nyhetsbrev

 • Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev samtykker du til at vi bruker din epostadresse til dette formålet.
 • Vi tar ut aggregerte og anonymiserte data for å analysere bruk av nyhetsbrevet, eksempelvis hvor stor andel som åpner nyhetsbrevet og hvilke artikler som leses.

Digitale opplæringsaktiviteter

 • Apokus tilbyr digitale opplæringsaktiviteter distribuert til deltagerne via epost eller sosiale medier. Ved å melde deg på en av våre digitale opplæringsaktiviteter (feks Faglig påfyll) samtykker du til at vi bruker personopplysningene du har oppgitt i registreringsskjemaet for å kunne gjennomføre aktiviteten i henhold til kursbeskrivelsen/påmeldingen.
 • Vi tar ut aggregerte og anonymiserte data for å analysere bruk av opplæringsaktiviteten. 

Abonnement på kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver

 • Ved kjøp av abonnement samtykker du til at Apokus kan bruke navn, adresse, epostadresse og øvrige opplysninger i registreringsskjemaet for å opprette en brukerprofil i Læringsportalen, administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.
 • Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i henhold til krav i bokføringsloven.
 • Brukerprofilen inaktiveres, men slettes ikke med mindre du krever det, når abonnementsperioden utløper. Dette gjør det mulig for deg å få tilgang til din kurshistorikk hvis du reaktiverer abonnementet ditt senere.
 • Hvis du har tilgang til kurskatalogen via et abonnement som er registrert på din arbeidsgiver eller skole vil dine personopplysninger og kurshistorikk være tilgjengelig for din arbeidsgivers/skoles administrator. Kontakt din arbeidsgiver/skole for hvordan de sikrer dine personopplysninger i et slikt tilfelle. Hvis du ikke ønsker at din arbeidsgiver/skole skal ha tilgang til dine personopplysninger registrert i læringsportalen kan du kjøpe et personlig abonnement.
 • Vi tar ut anonymiserte og aggregerte data fra Læringsportalen for å føre statistikk med bruk av de ulike nettkursene.

Forskningstudier

 • Personopplysninger registreres og slettes i henhold til samtykket for studien. Kontakt oss hvis du ønsker en kopi av samtykket til studien du deltar i, eller ønsker å trekke ditt samtykke.
 • Apokus benytter Norsk senter for forskningsdata (http://www.nsd.uib.no/) som personvernombud for forskning.

Hvem behandler dine opplysninger?

Apokus vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke.

Vi bruker en rekke tredjeparter til å behandle personlige data på våre vegne. Disse tredjepartene er nøye utvalgt, og alle er i samsvar med lovgivningen i EUs generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR).

Følgende selskap utenfor Apokus er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Make.as – for utsendelse av nyhetsbrev og opplæringsaktiviteter via epost.
 • Deltager.no – for online betaling av Kurskatalogen Apokus:365.
 • Lumesse Learning Gateway – for å opprette brukerprofil og administrere tilgang og bruk av nettkurs (Læringsportal).
 • Apotekernes Hus – for IT-infrastruktur, filservere og regnskapstjenester.
 • Facebook – for å markedsføre og informere om våre produkter og tjenester.
 • YouTube – for å spille av opplæringsvideoer.
 • Questback – for å gjennomføre spørreundersøkelser.

Dine rettigheter

Du har krav på å få informasjon om hvordan Apokus behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få. Dersom du ønsker ytterligere opplysninger ut over hva som fremgår av denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss.

Hvis du har gitt samtykke til oppbevaring av opplysninger kan du på et senere tidspunkt trekke tilbake samtykket og kreve at opplysningene slettes. Opplysninger Apokus plikter å oppbevare med hjemmel i lov kan ikke kreves slettet.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Opplever du brudd, eller mistanke om brudd, på personopplysningssikkerheten, kan du kontakte oss. Du kan klage på hvordan Apokus behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere innholdet i denne personvernerklæringen. Vi oppfordrer deg derfor til å gjennomgå denne personverklæringen med jevne mellomrom. Du kan se hvilke endringer vi gjør i vår endringslogg.

Kontaktinformasjon

Ønsker du at Apokus sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lageret av Apokus så ta kontakt med oss. Vi vil hjelpe deg så raskt som mulig, og senest innen 30 dager fra vi mottok forespørselen din.

Epost: post@apokus.no


Postadresse: 
Apokus AS
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

Org.nr 984 902 638