Fakta om Apokus

Lurer du på noe om oss? Her gir vi svar på de vanligste spørsmålene.

 • Hva er Apokus' formål?

  Apokus skal gjennom praksisnære prosjekter og opplæringsvirksomhet videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for legemidler.

  Senteret skal bidra til å fremme samhandling mellom apotek og resten av helse-Norge til beste for legemiddelbrukeren.

 • Når ble Apokus opprettet?

  Stiftende generalforsamling ble holdt 8.september 2011.  Kursutviklingen kom i gang 1.mars 2012 og utviklingsvirksomheten 1.september samme år.

 • Hvem eier Apokus?

  Apokus er et aksjeselskap som eies av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (66%) og Apotekforeningen (34%). 

 • Hvem sitter i styret til Apokus?

  Styret velges av generalforsamlingen. Apokus styre valgt i 2020 er:

  Funksjon i styret Navn
  Styreleder Hans-Petter Heide Johannessen
  Styremedlem Leif Ola Rød
  Styremedlem Lotte Fonnesbæk
  Styremedlem Mathias Rasch-Halvorsen
  Styremedlem Anne Berit Walter
     

   

 • Hvor mange ansatte er det i Apokus?

  Apokus har 8 fast ansatte medarbeidere pr 2020.

 • Er Apokus en kommersiell virksomhet?

  Apokus' inntekter kommer fra salg av opplæringsprogrammer og oppdragsvirksomhet. Vi er produsentuavhengige og drives som en ikke-kommersiell virksomhet. Et eventuelt overskudd  reinvesteres i selskapet.