30 minutter e-læring - virker det?

30 minutter e-læring - virker det?

På Farmasidagene 2016 la vi frem resultater fra en studie hvor vi hadde undersøkt læringseffekten av å ta e-læringskurs. Gikk du glipp av innlegget? Sett av 20x20 sekunder for å få med deg våre resultater i denne Pecha Kucha'en.

Kurskompis

Kurskompis

-

Kurskompis er et nytt konsept og verktøy for å øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis.