30 minutter e-læring - virker det?

30 minutter e-læring - virker det?

På Farmasidagene 2016 la vi frem resultater fra en studie hvor vi hadde undersøkt læringseffekten av å ta e-læringskurs. Gikk du glipp av innlegget? Sett av 20x20 sekunder for å få med deg våre resultater i denne Pecha Kucha'en.

Kurskompis

Kurskompis

-

Kurskompis er treningsoppgaver du/dere kan bruke for å omsette teori til praksis, og dermed øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Innholdet i Kurskompisvarierer, og består av enten diskusjonsoppgaver, kommunikasjonstrening eller praktiske øvelser. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis og du finner den i slutten av e-læringskurset.

Kurs som inngår i opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis

Kurs som inngår i opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis

Er du ny i apotek? Vi utvikler e-læringskurs og annen opplæring som er tilpasset deg som skal jobbe i et apotek for første gang, eller skal tilbake etter noen års pause. Kursene er spesielt tilrettelagt for personer som er utdannet i utlandet og nylig har lært seg norsk.
Her kan du se hvilke kurs som så langt er lansert for denne målgruppen.

Lisa og Marta ble kurskompiser

Lisa og Marta ble kurskompiser

-

Synes du faglige diskusjoner er nyttige? Kunne du tenkt deg å løse pasientcaser sammen med andre? Bli inspirert av Lisa og Marta.