30 minutter e-læring - virker det?

30 minutter e-læring - virker det?

På Farmasidagene 2016 la vi frem resultater fra en studie hvor vi hadde undersøkt læringseffekten av å ta e-læringskurs. Gikk du glipp av innlegget? Sett av 20x20 sekunder for å få med deg våre resultater i denne Pecha Kucha'en.

Kurskompis

Kurskompis

-

Kurskompis er et verktøy for å øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis.

Kurs som inngår i opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis

Kurs som inngår i opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis

Er du ny i apotek? Vi utvikler e-læringskurs og annen opplæring som er tilpasset deg som skal jobbe i et apotek for første gang, eller skal tilbake etter noen års pause. Kursene er spesielt tilrettelagt for personer som er utdannet i utlandet og nylig har lært seg norsk.
Her kan du se hvilke kurs som så langt er lansert for denne målgruppen.

Behandling av skabb

Behandling av skabb

-

Den siste tiden har det vært en økning i salg av skabbmidler. Samtidig har det vært diskusjoner om hva som er riktig behandling.

Folkehelseinstituttet har i mai 2021 endret veilederen for behandling av skabb. Pakningsvedleggene i midler mot skabb avviker fra anbefalt behandling. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har derfor utarbeidet informasjonsskriv som apotek skal tilby aktuelle kunder.

Lisa og Marta ble kurskompiser

Lisa og Marta ble kurskompiser

-

Synes du faglige diskusjoner er nyttige? Kunne du tenkt deg å løse pasientcaser sammen med andre? Bli inspirert av Lisa og Marta.