Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Om kurset
kurskode: MA207

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til forskjellige former for tarmstomi
  • Har oversikt over vanlige utfordringer med tarmstomi og legemiddelbruk
  • Vet hva man bør vurdere hvis legemiddelabsorpsjonen kan være påvirket
  • Kan gi råd til pasienter og forskriver om stomi og legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Anne Schwinghammer, klinisk farmasøyt, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: MA207

Pasientorganisasjon

Bøker

Artikler

Relaterte kurs
kurskode: MA207
Stomi

Stomi

Kolostomi, ileostomi og urostomi er ulike former for stomi. Hva kjennetegner disse? Hvordan kan sår hud og lekkasjer forebygges? Lær mer om stomiutstyr og hvilke råd du kan gi pasienter med stomi.

Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Hva er utfordringene ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av IBD.