Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Om kurset
kurskode: MA207

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til forskjellige former for tarmstomi
  • Har oversikt over vanlige utfordringer med tarmstomi og legemiddelbruk
  • Vet hva man bør vurdere hvis legemiddelabsorpsjonen kan være påvirket
  • Kan gi råd til pasienter og forskriver om stomi og legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Anne Schwinghammer, klinisk farmasøyt, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål.

Målgruppen for kurset er farmasøyter i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: MA207

Pasientorganisasjon

Bøker

Artikler