Søvnvansker

Søvnvansker

Hele 1 av 3 voksne sliter ukentlig med søvnen. Vet du hvilke typer søvnvansker som finnes? Hva er behandlingsalternativene? Lær mer om søvn, og hvilke råd du kan gi kunder med søvnvansker.

Om kurset
kurskode: NE120

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva søvnvansker er
  • Har oversikt over hvordan søvnvansker kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike legemidlene som brukes ved søvnvansker
  • Kan gi gode råd til pasienter med søvnvansker

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Kornelia Beiske, spesialist innen klinisk nevrofysiologi, somnolog ved EEG-laboratoriet, Colosseumklinikken.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: NE120
Depresjon

Depresjon

En depresjon er ikke det samme som å føle seg deppa. Vet du hva symptomene på en depresjon er? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om depresjon, og hvilke råd du kan gi om antidepressiva.

Antidepressiva og farmakoterapi

Antidepressiva og farmakoterapi

Det finnes mange ulike antidepressiva. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved bruk av antidepressiva? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antidepressiva.

Bilkjøring og legemidler

Bilkjøring og legemidler

Mange legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil, og for noen legemidler er det helt bestemte regler som gjelder. Hvor lenge etter inntak må man vente før man kan kjøre? Hva er høyeste tillatte dose? Lær mer om regelverket, og hvordan du som apotekansatt kan gi råd om bilkjøring og legemidler.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Avmedisinering

Avmedisinering

Det er enklere å starte opp med et legemiddel enn å avslutte det. Når er avmedisinering aktuelt? Hvordan gjøres det? Lær mer om dette og hvordan du som farmasøyt kan bidra i prosessen med avmedisinering.