Slimhinneavsvellende nesespray

Slimhinneavsvellende nesespray

Ca. 550 000 personer er eller har vært avhengige av slimhinneavsvellende nesespray. Hvordan kan man unngå å bli avhengig? Hva er riktig bruk av slimhinneavsvellende nesespray? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi ved avhengighet.

Om kurset
kurskode: IN121

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hvordan slimhinneavsvellende nesespray virker
  • har oversikt over hva som er riktig bruk
  • forstår hvordan avhengighet kan oppstå 
  • vet hva som er anbefalt behandling ved avhengighet
  • kan gi råd om riktig bruk av slimhinneavsvellende nesespray 

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Sverre Steinsvåg, overlege og professor ved Øre-nese- halsavdelingen, Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssykehus.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Klikk her for å starte kurset

Litteratur
kurskode: IN121

Nettsider (lastet ned oktober 2023)

Preparatomtaler i Felleskatalogen 

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Kap. L11.1.1 Slimhinneavsvellende legemidler, lokale. 

Trygg Mammamedisin.no 

Statens legemiddelverk. «Nesespray og dråper mot nesetetthet anbefales ikke til barn under 2 år». 

RELIS

Avhengighet av nesespray. Hilde Erdal, Jan Schjøtt. 13.05.2015

Xylometazolin nesespray og abstinensreaksjoner hos nyfødt, RELIS database 2019; spm.nr. 7410, Relis Midt-Norge

5 kjappe om Felleskatalogen og graviditet/amming, Sofia Frost Widnes og Kristine Heitmann, 14.12.2020

Artikler

Medikamentell rhinitt – viktig bivirkning. Buajordet M, Spigset O et al. Tidsskriftet for den norske legeforening 2001; 121: 2184-5. 

Rebound congestion and rhinitis medicamentosa: nasal decongestants in clinical practice. Critical review of the literature by a medical panel. Mortuaire G, de Gabory L et al.  European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases 2013; 130(3): 137-44. 

Effects of an external nasal dilator strip (ENDS) compared to xylometazolin nasal spray. European Annals of Otorhinolaryngology 2007, Nov;264(11):1289-94. Høyvoll LR, Lunde K, Li HS, Dahle S, Wentzel-Larsen T, Steinsvåg SK.  

Relaterte kurs
kurskode: IN121
Forkjølelse og egenomsorg

Forkjølelse og egenomsorg

Ved forkjølelse ønsker mange å lindre symptomer som sår hals, tett nese og hoste. Hvordan kan dette gjøres? Hva er anbefalt for barn? Lær mer om dette, og hvilke råd du kan gi kunder med forkjølelse.