Revmatoid artritt og farmakoterapi

Revmatoid artritt og farmakoterapi

De senere årene har det kommet nye behandlingsprinsipper for revmatoid artritt. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved revmatoid artritt.

Om kurset
kurskode: MU211

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner revmatoid artritt
  • Har oversikt over behandlingsprinsipper i Nasjonal prosedyre
  • Kjenner virkning og vanlige bivirkninger av de ulike legemidlene
  • Vet hvilke utfordringer som kan oppstå i behandlingen med biologiske legemidler
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk


Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kirsten K. Viktil, Klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek


Målgruppen for kurset er farmasøyter
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)
Det anbefales at kurset MU110 Revmatoid artritt er gjennomført før du starter dette kurset.

 

Relaterte kurs
kurskode: MU211
Revmatoid artritt

Revmatoid artritt

Hva betyr det å ha revmatoid artritt? Og hvilken behandling finnes? Lær mer om legemidlene som brukes, og hvilke gode råd du kan gi til pasienter med revmatoid artritt.