Medisinstart

Medisinstart

Hva er Medisinstart? I kurset lærer du hvilken verdi tjenesten skal gi pasienten, og du får en innføring i hvordan tjenestefarmasøyten skal utføre oppfølgingssamtalene. Videre får du en steg for steg gjennomgang av arbeidsflyten for å gi deg en forståelse av hvordan tjenesten gjennomføres i praksis.

Om kurset
kurskode: AP205

Etter endt kurs er målet at du:

 • Kjenner til tjenestens nytteverdi for pasientene
 • Kjenner til hvordan tjenesten skal gjennomføres i praksis
 • Kjenner til hvilke oppgaver tjenestefarmasøyten har ansvar for å utføre
 • Kjenner til generelle prinsipper for journalføring og er kjent med hvordan du skal bruke Medisinstartmodulen

Målgruppen for kurset er farmasøyter i apotek som skal bli tjenestefarmasøyter for Medisinstart. Kurset bør tas før «AP206 Den gode Medisinstartsamtalen».

Kurset tar ca. 20 min å gjennomføre. Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: AP205
Den gode Medisinstartsamtalen

Den gode Medisinstartsamtalen

Hvordan kan man gjennomføre gode Medisinstartsamtaler? I kurset får du en innføring i samtaleguidene og virkemidler for god klinisk kommunikasjon. Videre får du eksempler på hvordan disse brukes i kombinasjon med faglig kunnskap i en pasientrettet samtale.

Medisinstart på 1-2-3

Medisinstart på 1-2-3

Hva er Medisinstart? I kurset får du en innføring i tjenesten Medisinstart. Du lærer hvilken verdi tjenesten skal gi pasienter, og hvordan kan bidra til at flest mulig pasienter i målgruppen får tilbud om Medisinstart. Kurset tar deg gjennom tjenesten steg for steg med fokus på hvilke oppgaver du kan utføre.

Praktisk info
kurskode: AP205

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.