Legemiddelmangel

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er et alvorlig og voksende problem, og derfor er det viktig at apotekene prøver å finne gode løsninger. I dette kurset lærer du om håndtering av legemiddelmangel, og hvordan du kan gi god informasjon og veiledning til kundene.

Om kurset
kurskode: AP114

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva legemiddelmangel i apotek er
  • Vet hva som er den vanligste årsaken til legemiddelmangel
  • Vet hva som er god håndtering av legemiddelmangel
  • Kan gi god informasjon og veiledning til kunder i mangelsituasjoner

Kurset er laget av Apokus i samarbeid Apotekforeningen og en arbeidsgruppe med representanter fra alle apotekaktørene.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 40 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).