Legemiddelbehandling ved overvekt og fedme

Legemiddelbehandling ved overvekt og fedme

1 av 5 i Norge har fedme, og bruk av vektreduserende legemidler er økende. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er vanlige ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved overvekt og fedme.

Om kurset
kurskode: NE223

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva overvekt og fedme er
  • Har oversikt over behandlingsprinsippene
  • Vet hva som kjennetegner de ulike legemidlene
  • Har oversikt over utfordringer ved legemiddelbehandlingen
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter. 

Kurset tar ca. 35 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).