Influensavaksine

Influensavaksine

Ulike influensavirus sirkulerer fra år til år og kan gjøre oss syke. Noen grupper rammes hardere av influensa enn andre. Vet du hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg? Lær mer om influensa og gode råd om influensavaksine.

Om kurset
kurskode: IN113

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner influensasykdom
  • Kjenner til ulike influensavirus og hva som kjennetegner dem
  • Kjenner til virkning og bivirkninger av influensavaksine
  • Vet hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg
  • Kan gi gode råd om influensavaksine 

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Tone Fredsvik Gregers, Førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo..

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at du har gjennomført kurset IN112 Vaksiner før du tar dette kurset.

Relaterte kurs
kurskode: IN113
Reisevaksiner

Reisevaksiner

Ved reiser til utlandet er det ofte anbefalt å ta enkelte vaksiner. Hvilke sykdommer er det vanlig å vaksinere mot? Når skal vaksinen tas i forhold til avreise? Lær mer om reisevaksiner og hvilke gode råd du kan gi de reisende.

Immunologi ved vaksinasjon

Immunologi ved vaksinasjon

For å forstå hvordan vaksiner fungerer, må vi forstå hvordan immunforsvaret virker. Hva er spesielt med det adaptive immunforsvaret? Hvordan dannes immunologisk hukommelse? Lær mer om immunologi ved vaksinasjon.

Ulike vaksinetyper

Ulike vaksinetyper

Inaktiverte vaksiner, subenhetsvaksiner og RNA-vaksiner er noen av vaksinetypene som finnes. Hva kjennetegner de ulike typene? Hvilken immunrespons gir de? Lær mer om fordeler og ulemper ved ulike vaksinetyper.