Influensavaksine

Influensavaksine

Ulike influensavirus sirkulerer fra år til år og kan gjøre oss syke. Noen grupper rammes hardere av influensa enn andre. Vet du hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg? Lær mer om influensa og gode råd om influensavaksine.

Om kurset
kurskode: IN113

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner influensasykdom
  • Kjenner til ulike influensavirus og hva som kjennetegner dem
  • Kjenner til virkning og bivirkninger av influensavaksine
  • Vet hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg
  • Kan gi gode råd om influensavaksine 

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Tone Fredsvik Gregers, Førstelektor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at du har gjennomført kurset IN112 Vaksiner før du tar dette kurset.

Relaterte kurs
kurskode: IN113
Vaksiner

Vaksiner

Vaksiner er viktige både for enkeltpersoner og for samfunnet. Kjenner du til tre gode grunner til vaksinasjon? Kan man bli syk eller få bivirkninger? Lær mer om hvordan vaksiner virker, og hvordan du kan gi gode råd til kundene.