Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Hva er utfordringene ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av IBD.

Om kurset
kurskode: MA211

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner inflammatoriske tarmsykdommer
  • Har oversikt over behandlingsprinsippene
  • Har oversikt over egenskapene til de vanligste legemidlene
  • Kjenner til vanlige utfordringer
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Marte Lie Høivik, spesialist i fordøyelsessykdommer og overlege ved Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Det anbefales at du har tatt kurset MA110 Tarmsykdommer før du tar dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

 

Litteratur
kurskode: MA211

 

European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO)
ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment (november 2019)

ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment (oktober 2021)

Norsk Elektronisk Legehåndbok
Legemidler ved ulcerøs kolitt (lastet ned 20.03.22)»

Norsk Barnelegeforening
Pediatriveiledere – 5.15. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) (lastet ned 20.03.22)

Pasientorganisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)

 

 

Relaterte kurs
kurskode: MA211
Tarmsykdommer

Tarmsykdommer

Plager fra mage-tarmkanalen er vanlig, og hele 1 av 10 har irritabel tarm. Hva er forskjellen på irritabel tarm, cøliaki, matallergi og laktoseintoleranse? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter med disse sykdommene.

Stomi

Stomi

Kolostomi, ileostomi og urostomi er ulike former for stomi. Hva kjennetegner disse? Hvordan kan sår hud og lekkasjer forebygges? Lær mer om stomiutstyr og hvilke råd du kan gi pasienter med stomi.

Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler har revolusjonert behandlingen av mange sykdommer. Hvordan virker de, og hva er de vanligste bivirkningene? Hva er biotilsvarende legemidler? Lær mer om hvordan du kan veilede pasienter om riktig bruk av biologiske legemidler.

Riktig bruk av glukokortikoider

Riktig bruk av glukokortikoider

Noen trenger behandling med glukokortikoider for å overleve, mens andre trenger det for å dempe symptomene av en sykdom. Hva er riktig bruk? Hvilke utfordringer er knyttet til behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av glukokortikoider.