Førstehjelp i apotek

Førstehjelp i apotek

Noen blir akutt syke i apoteket. Hva forventes av deg som helsepersonell? Når bør du ringe etter hjelp? Hva skal du gjøre når noen er bevisstløse eller ikke puster? Lær mer om førstehjelp i apotek.

Om kurset
kurskode: AP130

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hva som forventes av apotekansatte ved behov for førstehjelp
  • vet når du bør ringe 113
  • har oversikt over anbefalte tiltak når pasienten er bevisst
  • vet hva du skal gjøre når pasienten er bevisstløs
  • kjenner prinsippene for hjerte- og lungeredning (HLR)

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Jørn Thomassen, instruktør ved Røde Kors Førstehjelp.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: AP130
Anafylaksi

Anafylaksi

Et anafylaktisk sjokk kommer raskt, og kan være livstruende. Hva er vanlige symptomer? Hvordan skal adrenalinpennen brukes? Lær mer om gode råd ved anafylaksi, og hva som er anbefalt førstehjelp.

Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon er en bransjefelles tjeneste i apotek. I dette kurset får du en introduksjon til tjenesten, hvordan den gjennomføres og hva det innebærer å være vaksinatør.