Farmakokinetikk

Farmakokinetikk

For å forstå hvordan legemidler virker, må vi kunne de grunnleggende farmakokinetiske prinsippene. Hva betyr disse i praksis? Hva er årsakene til individuell variasjon? Lær mer om farmakokinetikk og hva du bør vektlegge ved rådgivning.

Om kurset
kurskode: KL203

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over grunnleggende farmakokinetiske prinsipper
  • Har oversikt over årsaken til individuelle farmakokinetiske variasjoner
  • Forstår ulike doseringsprinsipper med vekt på stabil likevekt
  • Kunne gi råd om vanlige farmakokinetiske problemstillinger i apotek

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med
Ida Robertsen, Førsteamanuensis, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 35 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: KL203
Interaksjonshåndtering

Interaksjonshåndtering

Legemiddelinteraksjoner kan føre til alvorlige bivirkninger eller terapisvikt. Hvordan kan du som farmasøyt, fange opp og avverge dette? Lær mer om bruk av støtteverktøy, individuell vurdering av interaksjoner og behovet for tiltak.

Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Eldre og nyrefunksjon

Eldre og nyrefunksjon

Nyrefunksjonen reduseres for de fleste fra 40-års alderen. Hva har det å si for legemidler som skilles ut via nyrene? Hvordan kan nyrefunksjonen bestemmes? Lær mer om eldre og nyrefunksjon, og hvilke legemidler som kan være problematiske ved nedsatt nyrefunksjon.

Avmedisinering

Avmedisinering

Det er enklere å starte opp med et legemiddel enn å avslutte det. Når er avmedisinering aktuelt? Hvordan gjøres det? Lær mer om dette og hvordan du som farmasøyt kan bidra i prosessen med avmedisinering.

Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Barn og legemidler

Barn og legemidler

Barn er ikke små voksne. De har blant annet en annen nedbrytning av legemidler. Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå med legemiddelbehandlingen? Hvilke oppslagsverk er spesielt tilpasset barn? Lær mer om dette og hvilke gode råd du kan gi.