Blodtrykkssenkende behandling

Blodtrykkssenkende behandling

Hypertensjon er en viktig risikofaktor for sykdom og død. Når bør behandling med blodtrykkssenkende legemidler startes? Hva er førstevalget? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler mot hypertensjon.

Om kurset
kurskode: HJ221

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som klassifiseres som normalt og høyt blodtrykk
  • Kjenner egenskapene til de legemiddelgruppene som brukes i behandlingen, og hvordan de brukes
  • Kjenner til vanlige utfordringer med blodtrykkssenkende behandling
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av blodtrykkssenkende legemidler

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Lene Vernås Halvorsen, overlege og forsker, Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Det anbefales at du har tatt kurset HJ118 Blodtrykkssenkende legemidler før du starter dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: HJ221
Blodtrykkssenkende legemidler

Blodtrykkssenkende legemidler

Rundt 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det med blodtrykksbehandling? Lær mer om blodtrykkssenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt blodtrykk.

Blodfortynnende legemidler

Blodfortynnende legemidler

Blodfortynnende legemidler er livsviktig behandling for mange pasienter, men det er også en behandling som kan gi alvorlige bivirkninger. Når brukes blodfortynnende legemidler, og hvordan virker de? Lær mer om blodfortynnende legemidler og hvilke råd du kan gi.

Blodfortynnende behandling

Blodfortynnende behandling

Opptil 600 000 nordmenn bruker minst ett antitrombotisk legemiddel. Hva skiller de ulike legemidlene? Hvilke utfordringer er det med behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antitrombotiske legemidler.