Blodtrykkssenkende behandling

Blodtrykkssenkende behandling

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Dette kurset fokuserer på behandlingen av høyt blodtrykk, og hvilke råd du kan gi til de som bruker blodtrykkssenkende legemidler.

Om kurset
kurskode: HJ105

Kurset ble første gang publisert i mai 2013 i samarbeid med Yvonne Lao, master i klinisk farmasi, Sykehusapoteket i Oslo. Sist revidert av Apokus: November 2017

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • vite hva som menes med høyt blodtrykk og hvorfor dette bør behandles
 • kjenne til risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer
 • kjenne til behandlingsprinsippene
 • vite hvilke legemidler som brukes, hvordan disse virker og aktuelle bivirkninger
 • vite hva du kan fokusere på ved rådgiving


Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek (Trinn 1)
Kurset tar ca 30 min å gjennomføre
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

Relaterte kurs
kurskode: HJ105
Antikoagulantia

Antikoagulantia

Dette kurset omhandler bruk av ulike antikoagulantia ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de direkte virkende perorale antikoagulantia (DOAK). Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Blodfortynnende behandling

Blodfortynnende behandling

Riktig bruk av blodfortynnende legemidler er avgjørende både for god beskyttelse mot blodpropp og for å unngå blødninger. Kurset omhandler blodfortynnende behandling, og fokuserer på hvordan apotekansatte kan bidra til trygghet og riktig bruk av blodfortynnende legemidler.

Blodplatehemmere

Blodplatehemmere

Dette kurset omhandler bruk av ulike blodplatehemmere ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de mest brukte og de aller nyeste legemidlene i denne gruppen. Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Antihypertensiva

Antihypertensiva

Hvordan beregnes risiko for hjerte- og karsykdom? Når bør man behandle høyt blodtrykk med legemidler? Lær mer om hva nasjonal retningslinje sier om dette, valg av legemiddel og aktuelle kombinasjoner.

Praktisk info
kurskode: HJ105

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.