Barn og legemidler

Barn og legemidler

Barn er ikke små voksne. De har blant annet en annen nedbrytning av legemidler. Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå med legemiddelbehandlingen? Hvilke oppslagsverk er spesielt tilpasset barn? Lær mer om dette og hvilke gode råd du kan gi.

Om kurset
kurskode: BA204

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over hvilke farmakodynamiske og farmakokinetiske parametere som påvirker omsetningen av legemidler hos barn
  • Kjenner til gode oppslagsverk beregnet på legemidler til barn
  • Har oversikt over bruk av uregistrerte legemidler og «off-label» bruk av legemidler til barn
  • Vet av noen praktiske utfordringer som kan oppstå med legemiddelbehandlingen til barn
  • Kan gi råd om legemidler til barn

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Cathrine Kjeldby-Høie, klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Relaterte kurs
kurskode: BA204
Farmakokinetikk

Farmakokinetikk

For å forstå hvordan legemidler virker, må vi kunne de grunnleggende farmakokinetiske prinsippene. Hva betyr disse i praksis? Hva er årsakene til individuell variasjon? Lær mer om farmakokinetikk og hva du bør vektlegge ved rådgivning.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.

Eldre og nyrefunksjon

Eldre og nyrefunksjon

Nyrefunksjonen reduseres for de fleste fra 40-års alderen. Hva har det å si for legemidler som skilles ut via nyrene? Hvordan kan nyrefunksjonen bestemmes? Lær mer om eldre og nyrefunksjon, og hvilke legemidler som kan være problematiske ved nedsatt nyrefunksjon.