Avmedisinering

Avmedisinering

Det er enklere å starte opp med et legemiddel enn å avslutte det. Når er avmedisinering aktuelt? Hvordan gjøres det? Lær mer om dette og hvordan du som farmasøyt kan bidra i prosessen med avmedisinering.

Om kurset
kurskode: KL202

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva avmedisinering er
  • Har oversikt over hvilke legemiddelgrupper som er mest aktuelle
  • Har oversikt over hvordan avmedisinering praktisk gjennomføres
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til avmedisinering

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kirsten K. Viktil, Klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek
Solveig Vist, Klinisk farmasøyt og utviklingsfarmasøyt i Apokus

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: KL202
Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi ble tidligere kalt klinisk kjemi. I dette kurset får du en smakebit på temaene nyrefunksjon, hyperkalemi, leverfunksjonsprøver og hypotyreose. Ta kurset og lær om hvordan ulike blodprøver brukes i oppfølging av legemiddelbehandling.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.

Farmakokinetikk

Farmakokinetikk

For å forstå hvordan legemidler virker, må vi kunne de grunnleggende farmakokinetiske prinsippene. Hva betyr disse i praksis? Hva er årsakene til individuell variasjon? Lær mer om farmakokinetikk og hva du bør vektlegge ved rådgivning.

Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Interaksjonshåndtering

Interaksjonshåndtering

Legemiddelinteraksjoner kan føre til alvorlige bivirkninger eller terapisvikt. Hvordan kan du som farmasøyt, fange opp og avverge dette? Lær mer om bruk av støtteverktøy, individuell vurdering av interaksjoner og behovet for tiltak.