Antidepressiva og farmakoterapi

Antidepressiva og farmakoterapi

Det finnes mange ulike antidepressiva. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved bruk av antidepressiva? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antidepressiva.

Om kurset
kurskode: NE219

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner behandlingsprinsippene for depresjon
  • Kjenner egenskapene til de ulike antidepressiva
  • Har oversikt over utfordringer ved bruk av antidepressiva
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av antidepressiva

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Tore Haslemo, Farmasøyt og førsteamanuensis, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus og Program for farmasi, OsloMet–storbyuniversitetet.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: NE219
Depresjon

Depresjon

En depresjon er ikke det samme som å føle seg deppa. Vet du hva symptomene på en depresjon er? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om depresjon, og hvilke råd du kan gi om antidepressiva.