Angst og farmakoterapi

Angst og farmakoterapi

Angstlidelser er sammen med depresjon de vanligste psykiske lidelsene i Norge, og kan utvikle seg til en kronisk tilstand uten riktig behandling. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved angst.

Om kurset
kurskode: NE227

Etter endt kurs er målet at du:

  • Ha oversikt over behandlingsprinsippene for angst
  • Forstå egenskapene til de ulike legemiddelgruppen
  • Har oversikt over utfordringer ved legemiddelbehandlingen
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av legemidler ved angst

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Marit Tveito, spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: NE227

Nettsider:
SPCer Felleskatalogen (lest april 2023)
Generalized anxiety disorder in adults: Management, UpToDate (Krever innlogging)
Buspiron – en behandling vi forsto for sent? RELIS (2019)
Norsk elektronisk legehåndbok, (lest mars 2023) (Krever innlogging) 
Tilstander: Generalisert angstlidelse (GAD), Sosial angst, Panikklidelse, Spesifikke fobier (hos voksne)
Symptomer: Angst

Norsk legemiddelhåndbok (lest mars 2023)
T5.1 Angst
L5 Legemidler ved psykiske lidelser 
L5.1 Anxiolytika og hypnotika 
L5.3 Antidepressiva

Bøker:
Lærebok i psykiatri (2018), Malt U. et al.
Alderspsykiatri (2019), Engedal K. og Tveito M.
Psykiske lidelserfaglig forståelse og terapeutisk tilnærming (2020), Gonzales M.

Relaterte kurs
kurskode: NE227
Depresjon

Depresjon

En depresjon er ikke det samme som å føle seg deppa. Vet du hva symptomene på en depresjon er? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om depresjon, og hvilke råd du kan gi om antidepressiva.

Antidepressiva og farmakoterapi

Antidepressiva og farmakoterapi

Det finnes mange ulike antidepressiva. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved bruk av antidepressiva? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antidepressiva.

Angst

Angst

Omtrent 1 av 4 personer rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Hva er angst? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter med angst.

Alkohol og legemidler

Alkohol og legemidler

Noen ganger kan inntak av alkohol gi skadelige interaksjoner med legemidler. Det kan føre til rusforsterkning, uønskede bivirkninger og i noen tilfeller terapisvikt. Hvilke legemidler bør ikke kombineres med alkohol? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi om alkohol og legemidler.

Bilkjøring og legemidler

Bilkjøring og legemidler

Mange legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil, og for noen legemidler er det helt bestemte regler som gjelder. Hvor lenge etter inntak må man vente før man kan kjøre? Hva er høyeste tillatte dose? Lær mer om regelverket, og hvordan du som apotekansatt kan gi råd om bilkjøring og legemidler.