Flåttbårne sykdommer

Flåttbårne sykdommer

Flått kan bære med seg bakterier, virus og parasitter, men det er lav risiko for å bli smittet ved et flåttbitt. Hva skal man gjøre ved et flåttbitt? Hvem er anbefalt TBE-vaksine? Når bør man kontakte lege? Lær mer om hvordan forebygge og behandle flåttbårne sykdommer.

Les mer om e-læringskurset
Stomi og legemiddelbruk

Stomi og legemiddelbruk

Ved tarmstomi mister pasienten deler av tarmpassasjen. Hvordan påvirker stomi absorpsjonen av legemidler? Hva bør du vurdere hvis absorpsjonen kan være påvirket? Lær mer om stomi og legemiddelbruk, og hvilke råd du kan gi pasient og forskriver.

Les mer om e-læringskurset
Riktig bruk av glukokortikoider

Riktig bruk av glukokortikoider

Noen trenger behandling med glukokortikoider for å overleve, mens andre trenger det for å dempe symptomene av en sykdom. Hva er riktig bruk? Hvilke utfordringer er knyttet til behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av glukokortikoider.

Les mer om e-læringskurset
Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Nytt apoteksystem endrer både apotekenes tilgang til helse- og personopplysninger, og hvordan opplysninger deles videre fra apoteket. I dette kurset lærer du om kravene til informasjonssikkerhet og personvern i apotek, og hvordan du skal håndtere ulike situasjoner i apoteket.

Les mer om e-læringskurset
Opptrekk av covid-19-vaksiner

Opptrekk av covid-19-vaksiner

Flere covid-19-vaksiner leveres i flerdosehetteglass, og før man kan sette vaksinen må riktig dose trekkes opp. I dette kurset vil du lære en generell prosedyre for hvordan du trekker opp én vaksinedose fra et flerdosehetteglass med ferdig vaksineløsning når den skal gis direkte til pasient.

Les mer om e-læringskurset
Nye e-læringskurs høsten 2021

Nye e-læringskurs høsten 2021

Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "God som legemiddelrådgiver".

Les mer her
Behandling av skabb

Behandling av skabb

Folkehelseinstituttet har i oktober 2020 endret veilederen for behandling av skabb. Lær mer om hva du som apotekansatt bør vite om behandling av skabb, og hvilke gode råd du kan gi kunder.

Les mer om behandling av skabb
Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introduksjon til norsk apotekpraksis

Er du nyansatt eller skal ta imot en ny kollega? Nå er det tilgjengelig fire kurs spesielt utviklet for dem som skal jobbe i et norsk apotek for første gang.

Se hvilke kurs som er tilgjengelig
Meld deg på Apokus:Live

Meld deg på Apokus:Live

Nå har du muligheten til å få med deg fagstoff på direkten. Sammen med fageksperter tar vi opp relevante temaer for apotekansatte.

Les mer om Apokus:Live og meld deg på