Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Nytt apoteksystem endrer både apotekenes tilgang til helse- og personopplysninger, og hvordan opplysninger deles videre fra apoteket. I dette kurset lærer du om kravene til informasjonssikkerhet og personvern i apotek, og hvordan du skal håndtere ulike situasjoner i apoteket.

Les mer om e-læringskurset
Opptrekk av covid-19-vaksiner

Opptrekk av covid-19-vaksiner

Flere covid-19-vaksiner leveres i flerdosehetteglass, og før man kan sette vaksinen må riktig dose trekkes opp. I dette kurset vil du lære en generell prosedyre for hvordan du trekker opp én vaksinedose fra et flerdosehetteglass med ferdig vaksineløsning når den skal gis direkte til pasient.

Les mer om e-læringskurset
Anafylaksi

Anafylaksi

Et anafylaktisk sjokk kommer raskt, og kan være livstruende. Hva er vanlige symptomer? Hvordan skal adrenalinpennen brukes? Lær mer om gode råd ved anafylaksi, og hva som er anbefalt førstehjelp.

Les mer om e-læringskurset
Overgangsplager og egenomsorg

Overgangsplager og egenomsorg

I overgangsalderen får 70-80% av kvinnene hetetokter. Hvilke andre plager er vanlige? Hvordan kan man forebygge og behandle disse plagene? Lær mer om gode råd ved overgangsplager, og når kvinnen bør kontakte legen.

Les mer om e-læringskurset
Blodtrykkssenkende legemidler

Blodtrykkssenkende legemidler

Rundt 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det med blodtrykksbehandling? Lær mer om blodtrykkssenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt blodtrykk.

Les mer om e-læringskurset
Kolesterolsenkende legemidler

Kolesterolsenkende legemidler

Høyt kolesterol må både forebygges og behandles. Hva er høyt kolesterol? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om kolesterolsenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt kolesterol.

Les mer om e-læringskurset
Behandling av skabb

Behandling av skabb

Folkehelseinstituttet har i oktober 2020 endret veilederen for behandling av skabb. Lær mer om hva du som apotekansatt bør vite om behandling av skabb, og hvilke gode råd du kan gi kunder.

Les mer om behandling av skabb
Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introduksjon til norsk apotekpraksis

Er du nyansatt eller skal ta imot en ny kollega? Nå er det tilgjengelig fire kurs spesielt utviklet for dem som skal jobbe i et norsk apotek for første gang.

Se hvilke kurs som er tilgjengelig
Meld deg på Apokus:Live

Meld deg på Apokus:Live

Nå har du muligheten til å få med deg fagstoff på direkten. Sammen med fageksperter tar vi opp relevante temaer for apotekansatte.

Les mer om Apokus:Live og meld deg på