Alkohol og legemidler

Alkohol og legemidler

Noen ganger kan inntak av alkohol gi skadelige interaksjoner med legemidler. Det kan føre til rusforsterkning, uønskede bivirkninger og i noen tilfeller terapisvikt. Hvilke legemidler bør ikke kombineres med alkohol? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi om alkohol og legemidler.

Les mer om e-læringskurset
Angst

Angst

Omtrent 1 av 4 personer rammes av en angstlidelse i løpet av livet. Hva er angst? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter med angst.

Les mer om e-læringskurset
Angst og farmakoterapi

Angst og farmakoterapi

Angstlidelser er sammen med depresjon de vanligste psykiske lidelsene i Norge, og kan utvikle seg til en kronisk tilstand uten riktig behandling. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved angst.

Les mer om e-læringskurset
Veterinærmedisin

Veterinærmedisin

Alle humane legemidler kan ikke brukes til dyr. Hva er det viktig å ta hensyn til i apoteket? Hva er nytt i regelverket for veterinærmedisin? Lær mer om aktuelle kilder og hvordan du som farmasøyt kan bidra i veterinærmedisin.

Les mer om e-læringskurset
Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introprogrammet er et opplæringsprogram som gir en introduksjon til norsk apotekpraksis. Opplæringen er tilpasset farmasøyter som er utdannet i utlandet, og som nylig har lært seg norsk for å jobbe på et apotek i Norge.

Les mer om introprogrammet her
Nye e-læringskurs kommer i høst

Nye e-læringskurs kommer i høst

Lurer du på hvilke kurs som kommer høst og vinter 2023? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs.

Se hvilke her