Influensavaksine

Influensavaksine

Ulike influensavirus sirkulerer fra år til år og kan gjøre oss syke. Noen grupper rammes hardere av influensa enn andre. Vet du hvem som bør, kan og ikke kan vaksinere seg? Lær mer om influensa og gode råd om influensavaksine.

Les mer om e-læringskurset
Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

Les mer om e-læringskurset
Praktisk bruk av legemidler

Praktisk bruk av legemidler

Mange tar legemidlene sine feil uten at de vet det. Hvilke råd gir du til kunder som bruker øyedråper? Hva er gode råd til personer med svelgevansker? Lær mer om praktisk bruk av ulike legemiddelformer, og hvordan du kan bruke rådene aktivt i møte med kunden.

Les mer om e-læringskurset
Revmatoid artritt

Revmatoid artritt

Hva betyr det å ha revmatoid artritt? Og hvilken behandling finnes? Lær mer om legemidlene som brukes, og hvilke gode råd du kan gi til pasienter med revmatoid artritt.

Les mer om e-læringskurset
Revmatoid artritt og farmakoterapi

Revmatoid artritt og farmakoterapi

De senere årene har det kommet nye behandlingsprinsipper for revmatoid artritt. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved revmatoid artritt.

Les mer om e-læringskurset
Høstens kurs 2019

Høstens kurs 2019

Du kan glede deg til kurs om reisemedisin, diabetes og nyrefunksjon hos eldre. Åtte nye kurs lanseres i løpet av høsten.

Se hva som kommer
Kurskompis

Kurskompis

Kurskompis er et nytt konsept og verktøy for å øke læringsutbyttet av et e-læringskurs. Fra mai 2019 vil de fleste nye e-læringskurs fra Apokus også ha en tilhørende kompis.

Les mer om Kurskompis