Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Lær mer om de viktigste lovene og reglene som gjelder i selvvalget.

Les mer om e-læringskurset
Slimhinneavsvellende nesespray

Slimhinneavsvellende nesespray

I Norge er ca. 700 000 personer avhengige av slimhinneavsvellende nesespray. Hvordan kan man unngå å bli avhengig? Hva er riktig bruk av slimhinneavsvellende nesespray? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi ved avhengighet.

Les mer om e-læringskurset
Blodtrykkssenkende behandling

Blodtrykkssenkende behandling

Hypertensjon er en viktig risikofaktor for sykdom og død. Når bør behandling med blodtrykkssenkende legemidler startes? Hva er førstevalget? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler mot hypertensjon.

Les mer om e-læringskurset
Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon i apotek

Vaksinasjon er en bransjefelles tjeneste i apotek. I dette kurset får du en introduksjon til tjenesten, hvordan den gjennomføres og hva det innebærer å være vaksinatør.

Les mer om e-læringskurset
Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introduksjon til norsk apotekpraksis

Introprogrammet er et opplæringsprogram som gir en introduksjon til norsk apotekpraksis. Opplæringen er tilpasset farmasøyter som er utdannet i utlandet, og som nylig har lært seg norsk for å jobbe på et apotek i Norge.

Les mer om introprogrammet her
Nye kurs kommer!

Nye kurs kommer!

Lurer du på hvilke kurs som kommer vinter og vår 2024? Basert på innspill fra apotekansatte, Apotekforeningen og arbeidsgiverne i apotek er det planlagt 8 nye e-læringskurs for å styrke utvalget i kurskatalogen "Apokus:365 God som legemiddelrådgiver".

Les mer her