Kartlegging av apotektjenester

Kartlegging av apotektjenester

Hvordan er tidsbruken knyttet til ekspedisjon av resepter i apotek, og hvor ofte kontakter farmasøyten lege i forbindelse med ekspedisjon av resepter? Dette er noen av mange spørsmål som skal besvares når vi skal gjennomføre en kartleggingsundersøkelse i 43 apotek.

Les mer om dette prosjektet
Kun 9% trengte ikke korrigering av sin inhalasjonsteknikk

Kun 9% trengte ikke korrigering av sin inhalasjonsteknikk

Resultater fra den praksisnære studien Evaluering av Inhalasjonsveiledning er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Patient education and counceling. Artikkelen er åpent tilgjengelig.

Les resultater fra studien
Inhalasjons-veiledning

Inhalasjons-veiledning

Inhalasjonsveiledning er den første offentlig finansierte helsetjenesten som tilbys i apotek. Apokus fikk ansvar for å utvikle en standardisert tjeneste på oppdrag fra Apotekforeningen. Tjenesten ble lansert i 2016.

Les mer om prosjektet