Effekter av e-læringskurs om vanedannende legemidler på apotekansattes kunnskaper, holdninger og praksis

Apokus ønsker å få økt kunnskap om effekter av e-læringskurs som verktøy for kompetanseutvikling, og gi retning for videre forskning rundt dette temaet. Vi gjennomfører derfor en studie for å undersøke endringer i kunnskap, holdninger og ferdigheter hos apotekansatte som har gjennomført e-læringskurs om Vanedannende legemidler.

Bakgrunn og formål med studien

En stor del av Apokus’ virksomhet er å utvikle e-læringskurs for alle apotekansatte. Formålet med disse kursene er å oppdatere og videreutvikle apotekansattes ferdigheter som legemiddelrådgivere. Kursene skal gi kunnskap som kan omsettes til god faglig praksis i apotek. Det er gjort lite forskning på hvilken effekt slike kompetanseutviklingstiltak har på kunnskap, holdninger og praksis hos de som gjennomfører dem.

Resultatene fra denne undersøkelsen kan gi økt kunnskap om effekter av e-læringskurs som verktøy for kompetanseutvikling hos apotekansatte, og gi retning for videre forskning rundt dette temaet. I tillegg vil Apokus bruke resultatene inn i arbeidet med å utvikle nye kurs. 

Metode

I forbindelse med at Apokus utviklet nye kurs om vanedannende legemidler ble det utarbeidet et elektronisk spørreskjema som inneholdt spørsmål om kunnskap, holdninger og praksis på dette området. E-læringskursene som inngår i studien er Vanedannende legemidler og Trygg bruk av vanedannende legemidler. Alle ansatte ved et utvalg apotek besvarte spørreskjemaet både før kurset ble lansert og en tid etter at de hadde gjennomført kurset.

 

Tidsplan og resultater

Førundersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2015, og etterundersøkelsen ble gjennomført i oktober/november samme år. Dataanalyse og sammenstilling i 2016. Resultatene ble presentert på Farmasidagene 2016 som en Pecha Kucha presentasjon navngitt "30 minutter med e-læring - virker det?".  

Var du ikke på Farmasidagene og fikk med deg innlegget kan du se den på vår YouTube kanal: