Evaluering av Inhalasjonsveiledning i apotek

Evaluering av Inhalasjonsveiledning i apotek

Apokus har gjennomført en praksisnær studie i 42 apotek for å evaluere effekt av apotektjenesten Inhalasjonsveiledning. Resultatene er åpent tilgjengelig i det vitenskapelige tidsskriftet Patient education and counseling.

Farmasøyttjenester - en oversikt over status internasjonalt

Farmasøyttjenester - en oversikt over status internasjonalt

På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Helsedirektoratet («Utredninger om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler») har Apokus, på oppdrag fra Apotekforeningen, utarbeidet en rapport om pasientrettede tjenester som tilbys av apotekfarmasøyter internasjonalt.