Utrede modell for bransjefelles opplæringsprogram for internasjonale apotekfarmasøyter

Hvert år ansettes det farmasøyter i norske apotek har studert og tatt sin eksamen ved utenlandske universitet og høyskoler. Apotekaktørene har identifisert behov for et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter utdannet i utlandet. Apotekforeningen har engasjert Apokus til å utrede hvordan et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdannelse fra utlandet kan bygges opp og realiseres.

Oppdragets formål

Hvert år ansettes det farmasøyter i norske apotek har studert og tatt sin eksamen ved utenlandske universitet og høyskoler.  De største gruppene med provisorfarmasøyter og reseptarer, med norsk autorisasjon og utdannelse fra utlandet, kommer fra de nordiske landene, Polen, Serbia og Portugal i henhold til tall fra 2017 ihht Norsk Farmaceutisk Forening (NFF).

Apotekaktørene har identifisert behov for et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter utdannet i utlandet. Apotekforeningen har engasjert Apokus til å utrede hvordan et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdannelse fra utlandet kan bygges opp og realiseres.  Sluttrapporten skal legges frem som et beslutningsgrunnlag for Apotekforeningen.

Tidsplan

Juli - November 2018
Prosjektleder: Christine Frigaard, Apokus

 

Status

Sluttrapporten "Bransjefelles læringsløp for internasjonale farmasøyter" ble overlevert Apotekforeningen 5.november 2018.