Evaluering av Inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning er en offentlig finansiert tjeneste, som utføres av farmasøyter i norske apotek. Hensikten med tjenesten er å bidra til at astma- og kolspasienter får god sykdomskontroll gjennom riktig bruk av sin inhalasjonsmedisin.

Formålet med studien var primært å undersøke om Inhalasjonsveiledning bidrar til riktig bruk av inhalasjonsmedisin.

 

Inhalasjonsveiledning har blitt tilbudt siden 1. mars 2016, først som en prøveordning fram til årsskiftet 2016/2017.  Hensikten med tjenesten er å bidra til at astma- og kolspasienter får god sykdomskontroll gjennom riktig bruk av sin inhalasjonsmedisin. Dette innbefatter riktig inhalasjonsteknikk, kunnskap om hvordan man kan se når inhalatoren er tom, oppbevaring og rengjøring av inhalatoren og forståelse for når inhalasjonsmedisinene skal tas.

Formålet med studien

Formålet med studien er å undersøke om Inhalasjonsveiledning bidrar til riktig bruk av inhalasjonsmedisin. Pasientenes og farmasøytenes opplevelse av tjenesten vil også bli undersøkt. Studien skal i tillegg undersøke om opplæringsprogrammet for tjenesten er hensiktsmessig utformet, hvordan det har vært å implementere tjenesten og om tjenesten er gjennomførbar i apotekhverdagen.

Metode

Apokus designet en praksisnær studie som involverte 42 apotek. Studien består av fire deler:

  1. Evaluering av pasienters inhalasjonsteknikk og utbytte av tjenesten i et utvalg apotek
  2. Spørreundersøkelse blant alle pasienter som gjennomfører tjenesten
  3. Spørreundersøkelse blant alle tjenestefarmasøyter og apotekere
  4. Semistrukturerte intervjuer med tjenestefarmasøyter og apotekere

Metoden er nærmere beskrevet i den vitenskapelige publikasjonen.

Resultater

Resultatene fra studien ble publisert i en intern rapport til Apotekforeningen i mars 2017, og i en åpent tilgjengelig vitenskapelig artikkel. Se våre publikasjoner.

Verdi for oppdragsgiver

Studien «Evaluering av Inhalasjonsveiledning» har synliggjort Apotekforeningen som en pådriver for kunnskapsbaserte helsetjenester i apotek, både internt i apotekbransjen og eksternt i helsevesenet. Studien har bidratt til at helsemyndighetene har videreført offentlig finansiering av Inhalasjonsveiledning etter den første prøveperioden.

Omtale av studien

Inhalasjonsveiledning ett år - 7 av 10 gjør feil (Apotekforeningen)

Pust inn - pust ut (Farmasidagene 2018)

Artikkel i tidsskriftet Patient education and counseling