Apotektjenesten Medisinstart - årlig revisjon 2020

Skrevet av Apokus -

Fra 2018 tilbys tjenesten Medisinstart i alle apotek med offentlig finansiering. For å sikre likeverdig kvalitet på tjenesten i alle apotek er det utviklet pasientrettet materiell, støtteverktøy for gjennomføring og opplæringsprogram. Årlig gjennomgår Apokus på oppdrag fra Apotekforeningen alt materiellet for å kvalitetssikre at det er oppdatert.

Formål med oppdraget

Kvalitetssikre alt materiell som er utviklet for å implementere Medisinstart.  Dette inkluderer

  • Tjenestemanual
  • Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyter og øvrige ansatte
  • Støttemateriell til bruk i resepturen
  • Samtaleguider
  • Faktaark for virkestoff som inngår i tjenesten
  • Pasientbrosjyre

Alt materiell publiseres på ressurssiden for Medisinstart på Apotekinfo, tilgjengelig for Apotekforeningens medlemmer på apotek.no.

Status for oppdraget

Avsluttet. Revisjonen ble avsluttet mai 2020.