Forskning og utviklingsprosjekter for apotekbransjen

Forskning og utviklingsprosjekter for apotekbransjen

Vi utfører på oppdrag utredninger, kunnskapsoppsummeringer, tjenesteutvikling og forskningsstudier for Apotekforeningen. I tillegg påtar vi oss å utvikle "skreddersydd» materiell, støtteverktøy og opplæringsprogram for implementering av nye bransjestandarder.

Våre oppdrag for Apotekforeningen
Opplæringsprogram for nyansatte under utvikling

Opplæringsprogram for nyansatte under utvikling

Med finansiering fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi utvikler vi opplæringsprogrammet Introduksjon til norsk apotekpraksis. På sikt skal det gjøre det mulig for apotekaktørene å tilby et bransjefelles opplæringsopplegg som gir en innføring i norsk apotekpraksis til alle som trenger det.

Les mer om utviklingsprosjektet
Våre prosjekter og studier

Våre prosjekter og studier

Mot 2025 gjennomfører vi prosjekter og studier for å få mer kunnskap innenfor to interesseområder: Opplæring som gir kvalitetsforbedring i praksis og Kommunikasjon mellom pasient og apotekansatt

Se våre prosjekter og studier
Bransje oppdrag

Bransje oppdrag

Vi utfører utredninger, kunnskaps-oppsummeringer, tjenesteutvikling og forskningsstudier for Apotekforeningen. I tillegg påtar vi oss å utvikle "skreddersydd» materiell, støtteverktøy og opplæringsprogram for implementering av nye bransjestandarder.

Forskning og utviklingsprosjekter for Apotekforeningen