Inhalasjonsveiledning i apotek - opplæringsprogram

Inhalasjonsveiledning er en tjeneste for alle pasienter som bruker inhalasjonsmedisiner ved astma eller kols. Tjenesten består av personlig veiledning av farmasøyt med sjekk av inhalasjonsteknikk. Kun farmasøyter som har gjennomført det standardiserte opplæringsprogrammet kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.

undefined

Inhalasjonsveiledning er en bransjefelles standardisert tjeneste. Alle ansatte har en viktig rolle med å informere om Inhalasjonsveiledning, men kun tjenestefarmasøyter kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er lagt opp slik at det kan gjennomføres på apoteket. Alt du trenger å vite for å gjennomføre opplæringsprogrammet finner du på Apotekinfo, Apotekforeningens lukkede medlemssider. Spør din apoteker om brukernavn og passord for å få tilgang.

Opplæringsprogram for alle apotekansatte

  • Alle apotekansatte kan informere om, avdekke behov for og tilby tjenesten til pasienter i målgruppen. 
  • E-læringskurset AP116 Inhalasjonsveiledning på 1-2-3 (via apotekets læringsportal)
  • Lese Pasientbrosjyren for inhalasjonsveiledning 

Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyt

Tjenesten skal kun utføres av farmasøyter som har gjennomført opplæringsprogrammet og har et kompetansebevis signert av apoteker. Både reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter kan bli tjenestefarmasøyt. I 2021 er det nytt opplæringsprogram for å bli tjenestefarmasøyt. Farmasøyter som allerede er godkjente tjenestefarmasøyter må senest 1.janunar 2022 dokumentere regodkjenning i revidert kompetansebevis. 

Opplæringen består av to områder:

  • Farmakoterapi ved astma og kols
  • Tjenesten Inhalasjonsveiledning

For å utføre Inhalasjonsveiledning skal farmasøyten være faglig oppdatert. Dette dokumenteres ved å bestå testen AP223 Kunnskapstest - Astma og kols. Se Apotekinfo for læringsmål og anbefalte kunnskapskilder.

Tjenestefarmasøyter skal videre lese skriftlig materiell for tjenesten, bestå e-læringskurs om tjenesten, trene på å utføre tjenesten i praksis og bestå en avsluttende test. En detaljert beskrivelse av opplæringsprogrammet og tilgang til opplæringsmateriell finnes på Apotekinfo.

Apoteker skal godkjenne at farmasøyten har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten. Apoteker og den enkelte tjenestefarmasøyt avtaler hvilke elementer av opplæringen som skal inngå som en del av den rutinemessige regodkjenningen, og hvor ofte denne skal gjennomføres. Minimumskravet for alle tjenestefarmasøyter som aktivt gjennomfører tjenesten er at de hvert 3. år består «AP223 Kunnskapstest – astma og kols». 

 

Logg inn i Apotekinfo for å få tilgang til opplæringsprogrammet