Inhalasjonsveiledning i apotek - opplæringsprogram

Inhalasjonsveiledning i apotek - opplæringsprogram

Inhalasjonsveiledning er en tjeneste for alle pasienter som bruker inhalasjonsmedisiner ved astma eller kols. Tjenesten består av personlig veiledning av farmasøyt med sjekk av inhalasjonsteknikk. Kun farmasøyter som har gjennomført det standardiserte opplæringsprogrammet kan utføre tjenesten. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.

Medisinstart - opplæringsprogram

Medisinstart - opplæringsprogram

Medisinstart er en tjeneste for pasienter som skal starte med en ny hjertemedisin. Tjenesten består av to oppfølgingssamtaler med en farmasøyt de første ukene etter oppstart med den nye medisinen. Opplæringsprogrammet er tilgjengelig for Apotekforeningens medlemsapotek som abonnerer på Kurskatalogen Apokus:365.