Bakgrunn og historie

Apotekene i Norge ønsker å sikre at alle kunder møtes av kunnskapsrike medarbeidere som gir kunnskapsbaserte råd om riktig legemiddelbruk - uavhengig av hvilket apotek de besøker. Denne felles ambisjonen resulterte i at Apokus ble opprettet i 2011 for å utvikle opplæringsprogrammer og gjennomføre utviklingsprosjekter.

Apokus logo

Bakgrunn for opprettelsen

Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi initierte høsten 2010 et prosjekt for å utrede et nytt kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Initiativtakerne ønsket å få utredet muligheten for å etablere en felles bransjeløsning for videre- og etterutdanning av farmasøyter og apotekteknikere, i kombinasjon med aktiviteter knyttet til analyse, dokumentasjon og utvikling av apotekpraksis.

Det ble etablert en bredt sammensatt prosjektgruppe som utarbeidet forslag til formål, virksomhetsplan og rammer for et slikt senter. I prosjektgruppen var ledelsen fra apotekkjedene og sykehusapotekene representert, i tillegg til representanter fra selvstendige apotek og oppdragsgiverne. Norges Farmaceutiske forening, Farmasiforbundet og Norsk Farmasøytisk Selskap ga innspill og ble konsultert underveis i tillegg til at Helsedirektoratet og lærestedene ble orientert.

8. september 2011 ble Apokus en realitet etter at Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi" vedtok å gå inn i selskapet som eiere.

 

Viktige milepæler i vår historie

2011 / 2012

  • Rekruttering av medarbeidere og etablering av senteret.
  • De første medarbeiderne på plass.
  • Lansering av den bransjefelles kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver  bestående av nettkurs spesielt utviklet for apotekansatte.

2013 / 2014

2015 / 2016

2017 / 2018

  • Utviklet helhetlig konsept for innføring av den bransjefelles apotektjenesten Medisinstart på oppdrag fra Apotekforeningen.
  • Undervisning av apotekansatte

Hvis du vil følge med på hva Apokus gjør, følg oss gjerne i sosiale medier! 

Apokus på Facebook |