Elin Rugnes Andersen

Elin Rugnes Andersen

Elin er utdannet som farmasøyt fra Universitetet i Oslo. Hun har lang arbeidserfaring fra fag- og opplæringsavdelingen i en apotekkjede med ansvar for kurs- og tjenesteutvikling.
Elins CV på LinkedIn

Karine Wabø Ruud

Karine Wabø Ruud

Karine er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Oslo med doktorgrad i samfunnsfarmasi. Hun har arbeidserfaring som apotekfarmasøyt og har i tillegg undervisningserfaring fra apotekteknikerlinjen i Oslo.

Sara Bremer

Sara Bremer

Sara er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Oslo med doktorgrad i farmakologi og genteknologi. Hun har arbeidserfaring både som forsker og apotekfarmasøyt.
Saras CV på LinkedIn

Susanne Ankarstrand

Susanne Ankarstrand

Susanne er utdannet som farmasøyt fra Universitetet i Oslo. Hun har lang arbeidserfaring fra apotek som apoteker og var også studiefarmasøyt i Medisinstartstudien. I tillegg har hun erfaring innen legemiddelgjennomgang, farmasøytisk tilsyn og undervisning for ulike grupper helsepersonell.