Hva gjorde Apokus i 2018?

Det er produsert 16 e-læringskurs og vi har utviklet materiell og opplæringsprogram for å innføre tjenesten Medisinstart i apotekene. Se oppsummeringen her.

16 nye e-læringskurs

Produksjon av e-læringskurs og bransjefelles utviklingsprosjekter har i 2018 utgjort hovedaktiviteten i selskapet. 

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Ved årsskiftet består kurskatalogen av 75 kurs, hvorav 16 er nyutviklet i 2018. Evalueringene holder seg fortsatt høye, og apotekaktørene er fornøyde. Drøyt 7600 brukere fra apotek/apotekkjedene har tilgang til disse
e-læringskursene. Antallet brukere holder seg stabilt i forhold til 2017.

170 000 kursgjennomføringer er rapportert siden lansering av kurskatalogen høsten 2012.

Få en full oversikt over kursene i Apokus 365 God som legemiddelrådgiver

 

Øvrige aktiviteter

Apokus har i år holdt foredrag og undervisning for apotekansatte på samlinger arrangert av arbeidsgivere.
På Farmasidagene 2018 ble undervisningskonseptet «Apokus Treningslab» pilotert.

Undervisning er holdt innenfor følgende:

  • Treningslab: Trygg herjing med legemidler
  • Treningslab: Ekvianalgetiske doser
  • Treningslab: Migrenepasienten
  • Svelges hele – hvorfor det?
  • Barn og antibiotikabruk
  • Legemidler ved hjerte- og karsykdommer

Apokus har også holdt foredrag om Inhalasjonsveiledning for Nettverket for legemidler til barn. Det er laget flere korte opplæringsvideoer som er åpent tilgjengelig.  

 

Apotektjenesten Medisinstart

I statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å innføre apotektjenesten Medisinstart.  Apokus har på oppdrag fra Apotekforeningen utviklet materiell og opplæringsprogram for å implementere tjenesten.

Apotektjenesten Inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning ble innført som tjeneste i alle apotek 2016. I 2018 har Apokus kvalitetssikret og videreutviklet tjenestens materiell og opplæringsprogram. 

Vitenskapelig publikasjon

I oktober ble artikkelen "Evaluation of a structured pharmacist-led inhalation technique assessment service for patients with asthma and COPD in Norwegian pharmacies” publisert I det vitenskapelige tidsskriftet «Patient education and counceling». Artikkelen rapporterer funn fra den praksisnære studien “Evaluering av Inhalasjonsveiledning» som Apokus gjennomførte i 2016/2017. Resultatene ble også presentert på fagkonferansen ESPACOMP og Farmasidagene.

 

Rapport

Apotekforeningen engasjerte Apokus til å utrede hvordan et bransjefelles opplæringsprogram for farmasøyter med utdannelse fra utlandet kan bygges opp og realiseres. Sluttrapporten ble overlevert oppdragsgiver i november.