Hva gjorde Apokus i 2016?

Det er produsert 16 e-læringskurs og arbeidet med 3 forsknings- og utviklingsprosjekter i 2016. Se oppsummeringen her.

Hva gjorde Apokus i 2016?

16 nye e-læringskurs

Apokus:365 God som legemiddelrådgiver er det største opplæringsproduktet fra Apokus. Hvert år kommer det nye kurs, og i 2016 ble det lagt til 16 nye e-læringskurs.  I tillegg ble det sikret at eksisterende kurs var oppdaterte. Alle kurs revideres jevnlig.

Få en full oversikt over kursene i Apokus 365 God som legemiddelrådgiver.

Medisinstart

I 2016 har viktige aktiviteter i Medisinstart-studien vært datainnsamling, analyser og rapporterer. Studien fortsetter i 2017.

Kartlegging av apotektjenester

Sluttrapporten med funn fra studien Kartlegging av apotektjenester er levert Apotekforeningen. 

Farmasøytisk tidsskrift har referert fra studien i artikkelen Kartlegging av apotektjenester - viktig dokumentasjon av jobben som gjøres.

Evaluering av Inhalasjonsveiledning

I 2016 tok Apotekforeningen initativ til en studie for å undersøke den nye apotektjenesten Inhalasjonsveiledning. I 2017 vil vi fortsette med datainnsamling, analyser og rapportering for denne studien.